Zajímavé články

Přechod na obnovitelné zdroje energie nestačí

18.02.2014 08:01
Na serveru Česká pozice si můžete přečíst další zajímavý článek zabývající se otázkou výroby elektrické energie v Evropě. Z článku, který vychází ze zkušeností Německa se zaváděním obnovitelných zdrojů energie, vyplývá, že řešením není budování velkých nepružných elektráren (např. jaderných), ale...

Energetická budoucnost Evropy: Nižší spotřeba

14.01.2014 08:36
Na serveru Česká pozice si můžete přečíst zajímavou úvahu o energetických zdrojích a spotřebě energie v Evropě. Autor vidí budoucnost ve snižování spotřeby energie a nikoliv v budování nových drahých zdrojů, které prosazují různé lobbystické skupiny. Naše společnost se s tímto názorem plně...