Yammer - síť pro aktivní sdílení informací

Síť Yammer je sociální síť určená pro sdílení informací v různých podobách určená pro relativně omezenou skupinu uživatelů (např. zaměstnance nebo zákazníky jedné firmy). My bychom technologii této sítě poskytovanou společností Microsoft rádi využili pro snadnou komunikaci s vámi, našimi zákazníky.

V první fázi bychom chtěli síť Yammer využít ke komunikaci s našimi zákazníky z řad obcí, neboť se domníváme, že pro tento typ zákazníků by mohla být tato síť nejužitečnější. Pokud se náš předpoklad potvrdí, chtěli bychom podobným způsobem oslovit i naše průmyslové zákazníky.

Pro obce jsme založili síť EnergyCon pro obce, kterou budeme používat k zasílání informací, které se týkají problematiky zajímavé pro obce a města různých velikostí, které jsou tématicky či regionálně omezené a které mají význam pro větší počet z vás. Vám tato síť umožní na naše zprávy reagovat, popř. vyvolat diskusi i s vašimi kolegy z ostatních měst a obcí. My ve společnosti EnergyCon očekáváme, že právě vaše diskuse na této síti nám přinesou podněty, jaké nové produkty bychom vám měli nabídnout, popř. jakým způsobem vylepšit naše služby pro vás. Zároveň se tato síť ale může stát i platformou pro diskusi např. mezi jednotlivými obcemi mikroregionu (rádi vám vytvoříme příslušnou skupinu) - vazba na produkty EnergyConu není podmínkou.

Vzhledem k tomu, že nechceme, aby se z této sítě stala síť typu Facebook zaplavená uživateli, pro které tato síť není určena, je nutné, abyste byli k členství v této síti pozváni naším administrátorem. Pokud tedy budete mít o vstup do této sítě zájem, pošlete, prosím, stručný e-mail s Vaším požadavkem na adresu   a obratem obdržíte příslušnou pozvánku. Velmi bychom uvítali, kdyby Váš e-mail obsahoval stručnou informaci o Vás (např., že jste starostou obce X) a o Vašem zájmu (např., že Vás zajímá obnova veřejného osvětlení v obci a možnosti jeho financování).