Optimalizace průmyslového osvětlení

V rámci optimalizace existujících osvětlovacích soustav se společnost EnergyCon věnuje dvěma základním aspektům, které jsou pro osvětlení pracovních prostorů (ať již vnitřních, tak i vnějších) důležité. Jedná se o:

 • spotřebu elektrické energie osvětlovací soustavy jako celku
 • dodržení hygienických norem předepisujících parametry osvětlení pro různé druhy prostorů a činností.

 

Vzhledem k tomu, že se společnost EnergyCon snaží dodávat svým zákazníkům řešení té nejvyšší kvality, používáme při optimalizaci osvětlení následující postup:

 1. definice cílů optimalizace, které jsou pro zákazníka důležité
 2. prohlídka řešeného prostoru včetně změření základních parametrů (rozměry, zaměření stávajících světelných zdrojů, osvětlenost ve vybraných bodech prostoru apod.)
 3. návrh technického řešení úsporného osvětlení včetně matematického modelu
 4. ekonomická kalkulace navrhovaného řešení, z níž vyplyne investiční náročnost řešení a jeho návratnost
 5. diskuse se zákazníkem o navrhovaném řešení, případné úpravy řešení dle přání zákazníka
 6. stanovení způsobu financování projektu (zákazníkem s využitím jeho vlastních prostředků nebo společností EnergyCon)
 7. podpis smlouvy o dílo či smlouvy kupní
 8. dodávka nových světelných zdrojů
 9. instalace nových světelných zdrojů (instalaci provádí proškolený realizační partner společnosti EnergyCon nebo zákazník sám - dle přání zákazníka)
 10. ekologická likvidace původních světelných zdrojů prostřednictvím systému EKOLAMP (pokud ji zákazník požaduje).