Produkty

Společnost EnergyCon se věnuje hledání úspor na straně svých zákazníků v oblasti dodávky a spotřeby energií. Jedná se jak o konzultační činnost, tak i o dodávky vybraných technologií. Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplexní řešení nejvyšší možné kvality, která jsou vždy vytvořena na míru konkrétnímu zákazníkovi.

Jednou z oblastí, ve které je možno dosáhnout významných úspor ve velmi krátkém čase, je oblast osvětlení. Společnost EnergyCon se věnuje aplikaci úsporného osvětlení na bázi polovodičových světlo emitujících diod (LED), které bude velmi pravděpodobně i s ohledem na platné a připravované evropské direktivy technologií budoucnosti. Tato technologie prožívá na našem trhu velký nárůst popularity, avšak mnohdy je aplikována naprosto nevhodným způsobem. Společnost EnergyCon se proto velmi pečlivě věnuje výběru výrobků, které ve svých řešeních používá, a věnuje velkou pozornost i jejich nasazení u svých zákazníků tak, aby nejen nedošlo k negativnímu působení LED světelných zdrojů na elektrickou síť v objektech zákazníků (např. v podobě nežádoucí jalové energie), ale aby byly vlastnosti LED osvětlení naopak využity ve prospěch našich zákazníků.

Vzhledem k tomu, že aplikace technologie LED je investičně náročná, je společnost EnergyCon připravena ve spolupráci se svými finančními partnery nabídnout zákazníkům i jednoduché a dostupné financování vstupní investice. Tím se otvírá možnost dosáhnout na úspory i pro společnosti, které nemohou či nechtějí do úsporného osvětlení investovat vlastní prostředky.

V současnosti nabízené komplexní produkty:

Mimo tyto produkty lze samozřejmě zákazníkům nabídnout i vybrané dílčí části výše uvedených komplexních produktů, jako jsou konzultace, dodávka světelných zdrojů apod.