Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

www.cmzrb.cz

 

Naše společnost sjednala s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou možnost využití výhodné záruky poskytované tímto bankovním ústavem. Služba je určena jako alternativní řešení těm zákazníkům, pro které nebude vhodná námi používaná metoda financování. Záruka (70% jistiny) je poskytována na dobu maximálně šesti let a je využitelná pro libovolný komerční bankovní subjekt, který má s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci. Pokud by zákazník měl zájem sjednat financování projektu za využití výše uvedené záruky přímo u naší financující banky (UniCredit Bank Czech Republic), je naše společnost připravena uvedený model pro takového zákazníka zprostředkovat.