Změna sídla společnosti

09.03.2015 18:00

K dnešnímu dni došlo k zápisu nového sídla společnosti do obchodního rejstříku.

Nová adresa sídla je:

EnergyCon s.r.o.
Evropská 2758/11
160 00 Praha 6 - Dejvice