Přechod na obnovitelné zdroje energie nestačí

18.02.2014 08:01

Na serveru Česká pozice si můžete přečíst další zajímavý článek zabývající se otázkou výroby elektrické energie v Evropě. Z článku, který vychází ze zkušeností Německa se zaváděním obnovitelných zdrojů energie, vyplývá, že řešením není budování velkých nepružných elektráren (např. jaderných), ale budování většího počtu menších decentralizovaných zdrojů. Velký význam je v článku přikládán i úsporám ve spotřebě energie, tedy oblasti, v níž je naše společnost připravena svým zákazníkům pomoci.