EnergyCon partnerem Krajských setkání Svazu měst a obcí ČR

09.03.2015 22:14

Společnost EnergyCon s.r.o. se společně s partnerskou společností Neo-Neon CZ s.r.o. stala partnerem pro Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR 2015 v oblasti modernizace veřejných osvětlovacích soustav.

Svaz měst a obcí České republiky pořádá i letos svá každoroční Krajská setkání. Všech třináct akcí probíhá v jednotlivých krajských městech, kde starostové a zastupitelé všech úrovní diskutují problematické oblasti, se kterými se při výkonu svých funkcí setkávají. Účastníky Krajských setkání jsou často i autoři zákonů, představitelé ministerstev, Parlamentu či krajských úřadů, takže diskuse bývá mnohdy velmi věcná. V průběhu setkání tak můžeme vést s jednotlivými představiteli obcí a měst diskusi právě na téma výhody a nevýhody řešení modernizace veřejné osvětlovací soustavy za využití LED technologií. Důležitost této oblasti je zřejmá; dle statistických údajů je významná část veřejných osvětlovacích soustav v naší zemi za hranicí životnosti - modernizace veřejného osvětlení se tak stává stále důležitějším tématem.